114.00

Aliejus, drobė. 40 x 70 cm

175.00

Aliejus, drobė. 73 x 52 cm

265.00

Aliejus, drobė. 80 x 60 cm

298.00

Aliejus, drobė. 60 x 80 cm

298.00

Aliejus, drobė. 60 x 80 cm

195.00

Aliejus, drobė. 60 x 80 cm

265.00

Aliejus, drobė. 80 x 60 cm

315.00

Aliejus, drobė. 65 x 100 cm

350.00

Aliejus, drobė. 42 x 30 cm

960.00

Aliejus, drobė. 110 x 90 cm

960.00

Aliejus, drobė. 60 x 90 cm

400.00

Mišri technika, popierius. 50 x 30 cm

480.00

Mišri technika, popierius. 82 x 35 cm

320.00

Mišri technika, popierius. 44 x 41 cm

320.00

Mišri technika, popierius. 41 x 50 cm

480.00

Mišri technika, popierius. 60 x 44 cm

320.00

Mišri technika, popierius. 50 x 41 cm

440.00

Mišri technika, popierius. 44 x 50 cm

410.00

Mišri technika, popierius. 44 x 50 cm

440.00

Mišri technika, popierius. 56 x 33 cm

385.00

Mišri technika, popierius. 44 x 44 cm

90.00

Aliejus, drobė. 70 x 50 cm

210.00

Aliejus, drobė. 40 x 40 cm

210.00

Aliejus, drobė. 40 x 40 cm